ثبت سفارش در مرکز یدک به دور صورت زیر قابل انجام است :
1. ثبت سفارش از طریق سایت
2. ثبت سفارش از طریق مشاورین مرکز یدک به صورت تلفنی